Sabihin sa Amin ang Tungkol sa Project Project ng Iyong Unit

Buhay ng Scoutnais marinig mula sa iyo! Nasa merkado kami para sa mga kwento tungkol sa mga cool, natatanging proyekto ng serbisyo ng Scout. Kung ito man ay isang bagay na gumagana ang iyong pack, tropa o tauhan sa buong taon; o kung ito ay isang beses lamang na bagay, mangyaring ipadala sa amin ang mga detalye sa ibaba. Ang iyong proyekto ay maaaring mapunta saBuhay ng Scout!

Magsimula sa pamamagitan ng pagpunan ng form sa ibaba. Kung mayroon kang anumang mga larawan, mangyaring isumite din ang mga ito.

(TANDAAN: Kung wala ka pang 18 taong gulang, mangyaring kumuha ng pahintulot ng isang may sapat na gulang bago magpadala ng personal na impormasyon. Kung wala ka pang 13 taong gulang, mangyaring ipadala ang iyong kontribusyon - kasama ang anumang mga larawan - sa Mga Proyekto sa Serbisyo ng Unit,Buhay ng Scout, S306, P.O. Box 152079, Irving, TX 75015-2079.)

Mag-click dito upang punan ang form.